ประโยชน์ของบะหมี่สาหร่าย

ทานบะหมี่สาหร่ายดีได้อย่างไร?

ทานบะหมี่สาหร่ายดีได้อย่างไร?

ช่วยการทำงานต่อมไทรอยด์ สาหร่ายวากาเมะ 1 กรัมมีปริมาณไอโอดีนมากถึง 42 ไมโครกรัม ซึ่งคิดเป็น 28% ของปริมาณที่ควรได้รับต่อวัน ไอโอดีนมีความสำคัญต่อต่อมไทรอยด์ ลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะไฮโปไทรอยด์ได้ บำรุงหัวใจ อาจช่วยควบคุมระดับความดันโลหิตและลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดได้ ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคเกี่ยวกับระบบหัวใจและหลอดเลือด  ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด สาหร่ายวากาเมะอาจช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและลดภาวะดื้ออินซูลินได้ จากงานวิจัยในหนูทดลองที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ได้รับสารโพลีแซคคาไรด์ (Polysaccharides) ในสาหร่ายวากาเมะ พบว่าระดับน้ำตาลในเลือดและภาวะดื้อต่ออินซูลินลดลง ช่วยลดปัญหาสุขภาพลำไส้ ในสาหร่ายวากาเมะจะมีใยอาหาร วุ้นหรือคาร์ราจีแนน (Carrageenan) ที่ทำหน้าที่เป็นพรีไบโอติก ซึ่งเป็นอาหารสำคัญของแบคทีเรียในลำไส้ด้วย โดยแบคทีเรียในลำไส้เหล่านี้จะช่วยให้ลำไส้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอาจช่วยลดอาการท้องผูกหรือท้องเสียได้ด้วย

ทานบะหมี่สาหร่ายดีได้อย่างไร?

ช่วยการทำงานต่อมไทรอยด์ สาหร่ายวากาเมะ 1 กรัมมีปริมาณไอโอดีนมากถึง 42 ไมโครกรัม ซึ่งคิดเป็น 28% ของปริมาณที่ควรได้รับต่อวัน ไอโอดีนมีความสำคัญต่อต่อมไทรอยด์ ลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะไฮโปไทรอยด์ได้ บำรุงหัวใจ อาจช่วยควบคุมระดับความดันโลหิตและลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดได้ ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคเกี่ยวกับระบบหัวใจและหลอดเลือด  ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด สาหร่ายวากาเมะอาจช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและลดภาวะดื้ออินซูลินได้ จากงานวิจัยในหนูทดลองที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ได้รับสารโพลีแซคคาไรด์ (Polysaccharides) ในสาหร่ายวากาเมะ พบว่าระดับน้ำตาลในเลือดและภาวะดื้อต่ออินซูลินลดลง ช่วยลดปัญหาสุขภาพลำไส้ ในสาหร่ายวากาเมะจะมีใยอาหาร วุ้นหรือคาร์ราจีแนน (Carrageenan) ที่ทำหน้าที่เป็นพรีไบโอติก ซึ่งเป็นอาหารสำคัญของแบคทีเรียในลำไส้ด้วย โดยแบคทีเรียในลำไส้เหล่านี้จะช่วยให้ลำไส้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอาจช่วยลดอาการท้องผูกหรือท้องเสียได้ด้วย